ONSDAG 12 DECEMBER 2018

Reflexvästar delas ut till äldre

645 reflexvästar ska delas ut till äldre. Representanter från PRO, SPF, RPG, Vipinä, SKPF och Aktiva Seniorer får reflexvästar i Stadshuset den 18 december för att sedan dela ut dem i sina föreningar. De blir därmed talespersoner för vikten av att använda reflexväst.

Folkhälsorådet i Skövde har tidigare år bekostat halkskydd/broddar till pensionärsorganisationerna som en symbol för att det är viktigt att skydda sig mot fallolyckor. I år har önskemålet varit att i stället få reflexvästar för ökad säkerhet vid utevistelser.

Äldre personer är på grund av kroppens skörhet överrepresenterade i olycksstatistiken. Det gäller inte i första hand bilkörning, utan olycksfall äldre råkar ut för. Därför är trafiksäkerheten och säkerheten på gator och torg av högsta vikt.

Folkhälsostrateg Rebecka Thilén delar ut västarna tillsammans med Jacqueline Tjällman, ordförande Folkhälsorådet och Ulla-Britt Hagström, ordförande Kommunala Pensionärsrådet.

Pressmeddelande från: Skövde kommun