FREDAG 28 SEPTEMBER 2018

Fler inspel önskas till kommunens viktigaste framtidsdokument!

Götene kommun bjöd, tillsammans med Företagarna och Näringslivsföreningen, in företagare till en frukost om kommunens viktigaste dokument. Henrik Sommarström, GIS-ingenjör på samhällsbyggnad presenterade kommunens översiktsplan som nu är ute på samråd.

Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga beslutsunderlag för framtida användning och bevarande av mark- och vattenområden. Kommunen har bland annat pekat ut områden som skulle kunna utvecklas för bostäder, centrumverksamheter, handel och industri.


Gis-ingenjör Henrik Sommarström och Stadsarkitekt Ola Andreasson från Samhällsbyggnad i Götene som varit del i framtagandet av översiktsplanen.

Man tittade närmare på utvecklingskartorna för tätorterna Lundsbrunn, Hällekis, Källby och Götene. Man lät även deltagarna titta på kartorna i mindre grupper för att ge möjlighet till frågor och synpunkter.

Presentationen skapade stort engagemang bland de 40-talet företagare som besökte frukosten och kommunen fick med sig värdefulla inspel.

Samrådstiden har blivit förlängd till den 14 oktober och Götene kommun välkomnar fler tankar och åsikter från allmänheten.

Emelie Thim
Näringslivsstrateg