TORSDAG 20 SEPTEMBER 2018

Höstvandring i Cementas gamla kalkstensbrott

Ett 25 -tal personer deltog i vandringen i Cementas gamla kalkstensbrott, som anordnades av Kinnekulle hembygdsförening. Ordföranden Björn Sjöstedt hälsade alla välkomna. Därefter visade Benny Lönn de olika geologiska tidsåldrarna på en egenhändigt gjord och mycket pedagogiskt uppställt diagram.

Birgitta Gärdefors nämnde att tillverkningen i brottet började 1892 och avslutades 1978 då ca 30 miljoner ton kalksten hade brutits. En landskapsvårdsplan upprättades där målsättningen har varit att brottet skall vara en del av landskapet utan att försöka dölja människans ingrepp.

De lodräta väggarna är ett värdefullt åskådningsmaterial för de olika kalklagren, Den anlagda dammen i södra delen syftar till att försörja Munkängarna med vatten eftersom man befarade att grundvattenströmmarna skulle strypas i och med verksamheten i brottet.

Vi promenerade vidare och tittade på de olika kalkstenslagren, undre rödsten, grå kalksten, (täljsten) är bra till stenhuggeri, övre rödsten och leversten. Kjell-Åke Lundin, hade i sin ungdom arbetat i brottet, Lennart Olsson hade arbetat på Cementa i Hällekis och de berättade om detta. Stig Persson beskrev den kemiska arbetsprocessen vid cementtillverkningen.

Vi konstaterade att igenväxningen av lövträd utmed bergväggen på en del ställen var stor och här bör en röjning göras (kommunen är markägare). På de plana kalkhällarna finns stora förutsättningar att det på sikt kan etableras en alvarvegetation liknande den på Österplana hed.

Alla var överens om att det stora kalkstensbrottet är en intressant plats med tillfälle till promenader med en fin utsikt, studier av geologin med de olika kalkstenslagren och en intressant industrihistoria. I brottet finns en utomhusutställning som visar på verksamheten med ett antal foton.

Vi intog medhavd matsäck på en väl vald plats med en fin utsikt.

/Birgitta Gärdefors