ONSDAG 9 MAJ 2018

Hastighetskontroll i Hällekis

Under fyra timmar mitt på dagen idag fanns en trafiksäkerhetskamera på kärra uppställd mellan järnvägen och dammen för att kontrollera att rätt hastighet hålls i byn.

På dessa fyra timmar passerade ca 120 bilar vilka höll en snitthastighet på ca 25 km/tim, på denna sträcka är det rekommenderad hastighet på 30 km/tim men lagstadgad hastighet är 50 km/tim. Idag var alla laglydiga och inget av de passerade fordonen körde för fort, vilket till viss del kan bero på att det även satt en skylt före kameran som upplyste om att det var automatisk trafikövervakning.

Trafiksäkerhetskamerorna, både fasta och mobila, finns till för ett förebyggande syfte, att få ner hastigheten på den aktuella vägsträckan, finns det kameror så sänker de flesta automatiskt hastigheten. Men mäter Polisen med en handhållen laser på en vägsträcka så är trafikanterna inte lika laglydiga som om det skulle finnas en kamera.