ONSDAG 9 MAJ 2018

Utsättning av 11 000 smolt av Gullspångsöring i Hellekis hamn

Idag vid lunchtid kom en tankbil med 11 000 st tvååriga smolt av Gullspångsöring från Sävenfors Fiskodling till Hellekis hamn för att sättas ut i Vänern. Förutom inblandade i projektet kom även en del folk från Campingen och tittade intresserat på när fisken pumpades ut i sjön.Pengarna till detta kommer från överskottet från Götene SFK´s trollingtävling "Kinnekulleträffen och SM i trolling -17", lokala företag, däribland Paroc som sponsrar med 10 000 kr i ett flerårsprojekt, samt en "smoltkompensering av Kinnekulleträffen och SM i trolling -18" finansierad av Sparbanken Skaraborg via Sparbankstiftelsen på 118 000 kr, sammanlagt 220 000 kr. Dessutom fick man 1000 smolt extra av uppfödaren, Sävenfors Fiskodling, som anser att GSK på ett föredömligt och energiskt sätt arbetar för detta ändamål.Smolten som Sävenfors Fiskodling föder upp kommer från rom som tas från fiskar i Klarälven, när fiskarna är två år är dom redo för utsättning, sen tar det ca 2 år innan de har växt till sig och uppnår den längd då de blir lagliga att fiska. De smolt som sätts ut har en överlevnadschans på ca 10 %. Kinnekulleträffen finansierar ca 15% av utsättningarna i Vänern 2018.

Götene SFK arrangerar sedan 1992 Kinnekulleträffen, de senaste åren har överskottet gått direkt tillbaka till sjön genom en smoltutsättning våren efter. Våren 2016 sattes ca 2 500 tvååriga Gullspångsöringar, våren 2017 sattes ca 4 500 tvååriga Gullspångsöringar och 450 tvååriga Gullspångslaxar. Götene SFK och Kinnekulleträffens utsättningar görs i samarbete med Laxfond Vänern vilka har som mål att sätta ut 90 000 smolt årligen.