ONSDAG 20 DECEMBER 2017

Ökad global efterfrågan på datacenter: Flexenclosure etablerar sig i Lidköping med sin andra produktionsanläggning

Flexenclosure, den svenska designern och tillverkaren av prefabricerade datacenter, etablerar sig på Hovby flygplats i Lidköping. Det blir Flexenclosures andra produktionsanläggning. Man har sedan tidigare en fabrik med kontor i Vara.

- Vi har nått stora globala framgångar med våra moderna och prefabricerade datacenter eCentre. För att möta våra kunders efterfrågan på kortare leveranstider och ökade volymer säkerställer vi kommande leveranser inom detta produktområde med den nya fabriken i Lidköping. Tillverkning av eCentre kommer även att fortsätta i Vara, säger Marcus Karlsson, platschef Flexenclosure Vara.

- Det är en stor satsning för Flexenclosure och vår fortsatta resa som framgångsrikt svenskt globalt tillväxtföretag.

Nyanställningar i såväl Vara som Lidköping

Flexenclosure kommer från januari att förbereda Hovby flygplats för industrialiserad tillverkning av eCentre. eCentre är kundanpassade och prefabricerade datacenter som tillverkas i Sverige för vidare leverans till kunder världen över, ofta telekomföretag i utvecklingsländer som Colombia och Angola men även nu senast Australien. Etableringen i Lidköping förväntas leda till nyanställningar i både Vara och Lidköping.

- Detta är en spännande utmaning och ett kvitto på vår lyckade affärsstrategi. Vi kommer att behöva hjälp av det lokala näringslivet i Lidköping med materialleveranser och resurser den närmaste tiden, säger David King, VD, Flexenclosure.

- Flexenclosures etablering på Hovby flygplats är en riktigt stor och glad julklapp för Lidköping. Det är den största näringslivsetableringen i Lidköping på flera år och kommer att betyda mycket för kommunen, flygplatsbolaget och inte minst alla underleverantörer, säger Anders Djup, VD för Flygplatsbolaget och Näringslivsfastigheter.


Pressmeddelande från: Flexenclosure

Flexenclosure AB etablerar sig på Hovby flygplats

”-En riktigt stor och glad julklapp för Lidköping ”, säger Anders Djup, VD för både Flygplatsbolaget och Näringslivsfastigheter.”

Detta är den största näringslivsetableringen i Lidköping sedan Asko beslöt flytta verksamheten till Lidköping för några år sedan. Det kommer betyda mycket för både kommunen, flygplatsbolaget och inte minst alla underleverantörer, då detta är en tillverkningsindustri som ligger först i näringskedjan och skapar mycket jobb i nästa led.

Flygplatsbolagets stora hangar har mer eller mindre stått tom de senaste åren, med bara korta uthyrningar till vinterförvaring m.m. Nu kommer den snabbt rustas upp och anpassas till den nya verksamheten, och bland annat förses med ny port. De enorma portarna mot startbanan kommer inte användas och flygverksamheten kommer inte påverkas av etableringen.

”Tvärtom hoppas vi i januari kunna återkomma med fler positiva nyheter kring flygplatsen och då kring själva flygverksamheten” fortsätter Anders Djup. ”inte heller Power Big Meet, som vi hoppas få hysa nästa år, eller annan verksamhet och events m.m. som förekommer i dag, kommer påverkas. Dessutom kan man se detta som första embryot till ett nytt industriområde kopplat till flygplatsen. I kommunens nya Översiktsplan är området mellan vägkorridoren för nya 44:an och flygplatsen utpekat som ett nytt verksamhetsområde, och jag är övertygad om att vi i framtiden kommer se fler etableringar i området. Inte minst logistikföretag som vill vara nära flygplatsen”.


Pressmeddelande från: Lidköpings kommun