FREDAG 25 AUGUSTI 2017

Två och en halv miljon svenskar nu i Centrala Soldatregistret

Ett av svenskarnas största fritidsintressen är i dag att sökandet efter sina rötter. Genom massmedia har hobbyn som fritidsforskare blivit en folkrörelse med över en kvarts miljon utövare. De nya medierna som datorn läsplattor med flera hjälpmedel har gjort det lätt för var och en att ägna sig åt hobbyn som tidigare ofta utfördes av ett fåtal som hade tillgång till arkiven.

För alla dessa forskare har olika register sedan flera år funnits på nätet. Ett av de större av dessa är Centrala Soldatregistret i Axvall. Det är i år 34 år sedan registreringen av knektar från Yngre indelningsverkets tidsepok, 1682-1901 startade. Det var från början tänkt som ett litet projekt för just bara Skaraborg. Allt eftersom tiden gick växte registreringen fler och fler län ville göra sin inventering av manskapet som hört till den jordbrukande armén. Det inventeringen allt mer visat är också hur viktig kvinnans roll i den samma var. Konung Carl XI förstod vid planeringen av indelningsverkets organisation att för en lyckad organisation och resultat var han tvungen att ta med kvinnan på något sätt. Därför utfärdades kungörelse på att var och en som antogs till soldat skulle vara gift, om så inte var fallet skulle soldaten gifta sig inom tre månader. Om så inte skedde hade kompanichefen att utse en hustru åt honom.

Tack vare detta och att lagen om allmän kyrkobokföring kom ungefär samtidigt, finns för många av de 507 068 soldaterna som är registrerade hustru också med. Till detta skall läggas barn och föräldrar som även de registrerats i den mån de visat sig i det äldre kyrkboksmaterialet. Totalt innehåller i dag registret ca två och en halv miljon svenska män och kvinnor, fördelat på 21 lokala register. Lagom till släktforskardagarna varje år kommer en ny uppdatering av det under året tillförda materialet och naturligtvis så även till årets Halmstad dagar. Sedan förra årets uppdatering har databasen genomfört 1 300 000 sidvisningar från servern på Linköpings universitet.

De lokala registren sänder in sitt resultat till Centrala registret i dag samlokaliserat med Garnisonsmusei Skaraborg i Axvall. Här sker helt på frivillig väg, en bearbetning av resultatet innan det läggs ut som en sökdatabas på nätet "www.soldatreg.se". Där kan var och en som har tillgång till dator gå in och söka sina rötter och där finns de nu registrerade från Boden i norr till Trelleborgs i söder. Hela landets armé finner fritidsforskaren tillgänglig dels i den egna kammare, framför den egna datorn men han kan också göra besök hos några av registren och där själv söka i materialet.

Av: Björn Lippold