ONSDAG 23 AUGUSTI 2017

Lång väntan på ambulans vid hjärtstopp i Götene

Väntetiden på ambulans i Götene är 18,7 minuter, vilket är längre än rikssnittet. Beroende på var du bor i landet varierar responstiden med nästan en halvtimme - en skillnad som kan vara livsavgörande för de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp. Nu stöder Hjärt-Lungfonden ett flertal forskningsprojekt för att fler liv ska kunna räddas.

- Vid ett plötsligt hjärtstopp är snabb hjälp helt avgörande, några minuter kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det är väldigt bekymrande att det finns så här stora lokala skillnader i ambulansernas responstid, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Väntetiden på ambulans har ökat i 164 av 290 kommuner sedan 2012. I Götene är responstiden 18,7 minuter, vilket är en minskning sedan 2012 men innebär att Götene har en väntetid som är längre än rikssnittet på 13 minuter. De flesta tätortskommuner har en responstid på 10-13 minuter, medan invånarna i glesbygdskommuner som Pajala och Sorsele tvingas vänta i över 30 minuter. Det visar en genomgång gjord av Hjärt-Lungfonden, baserad på uppgifter från SOS Alarm.

För de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp kan tidsskillnaden vara livsavgörande. De som drabbas slutar andas, och för varje minut utan hjälpinsatser minskar chansen till överlevnad med tio procent. Endast 600 av dem överlever.

- Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Götene, och drabbar människor i alla åldrar. Med fler hjärtstartare, kortare väntetid på ambulans och ett ökat stöd till svensk hjärtforskning kan fler liv räddas, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Forskning har visat att den som får hjärt-lungräddning i väntan på ambulans har mer än dubbelt så stor chans att överleva, och i dag stöder Hjärt-Lungfonden flera forskningsprojekt för att ytterligare öka kunskapen om plötsligt hjärtstopp. Utmaningarna är bland annat att upptäcka orsakerna bakom hjärtstopp, ta fram metoder för att identifiera personer som är i riskzonen för att drabbas samt utveckla ännu bättre behandlingsmetoder.

Pressmeddelande från: Hjärt-Lungfonden