MÅNDAG 21 AUGUSTI 2017

Miljömålsdag på Kinnekulle

Söndagen den 27 augusti sker en miljömålsdag vid Friluftsfrämjandets anläggning Kulleberg på Kinnekulle.
Projektet miljömål i naturen (MINA) är ett av cirka 40 miljöprojekt i Sverige som deltar på söndag för att uppmärksamma lokala naturvårdssatsningar ((LONA).

Miljömålsdagen inleds vid kl.11 på förmiddagen vid Friluftsfrämjandets anläggning Kulleberg.

Under förmiddagen ges besökare möjlighet till en skön miljöinriktad förmiddag med barnaktiviteter och en spännande information om de miljömålsstationer som är placerade runt om i Götene kommun.

De 12 miljömålsstationerna har utvecklats inom ramen för projekt MINA (Miljömål i naturen) med Götene kommun som projektägare.

Miljömålsdagen innehåller allt från barnaktiviteter, möjlighet att besöka miljömålsstationen "Frisk luft" till möjlighet att vandra på Kullebergs fina naturstig.

Friluftsfrämjandet bjuder även på gott fika vid sin anläggning. Under dagen inleds även ett fotoprojekt med miljömålsprägel. Götene kommun inbjuder fotointresserade att skapa egna bilder kommande år om betydelsen av de 12 miljömål som ingår i projekt MINA. Företrädare för bland annat Götene kommun, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Götene Vatten & Värme deltar.

Statliga bidrag till naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Övrig information
Karta över kommunens miljömålsstationer

Var ligger Kulleberg?
Friluftsfrämjandets anläggning Kulleberg ligger cirka 300 meter norr om Kinnekullegården utmed vägen ner mot Hällekis. Det finns Parkeringsmöjligheter på båda sidor om vägen vid Kulleberg.

Ansvarig:
Mikael Lundgren