SÖNDAG 6 AUGUSTI 2017

Folkskolan firar 175 år - Öppet hus i Possiska Lancasterskolan

Med anledning av folkskolans jubileum öppnar Kinnekulle Hembygdsföreningen den lilla skolan på lördag den 12 aug. 2017 mellan kl. 14-17. Skolan som är i hembygdsföreningens ägor sedan många år visas för alla som är intresserade av dess historia. Under skolåren gick många barn från de olika byarna runt om i denna skola och nya skola som byggdes senare intill lärarbostaden är riven början av 1960-talet. Flera skolfotografier togs av barnen ifrån olika skolår och dessa kommer att finnas med på lördagens visning.

Skola starta undervisning redan 10 år innan den lagstadgade folkskolan vilket detta var år 1832. Louise von Posse på Hellekis säteri donerade pengar i sitt testamente till bygge av denna skola, syftet var att ge undervisning till arbetarnas barn på Hellekis säteri, senare blev även skolan öppen för barn från kringliggande byar.

Hembygdsföreningen hälsar alla välkomna till lördagens Öppet Hus i den gamla skola, visningarna i skola brukar vara en populär aktivitet för både gamla och unga

Text: Lena Brodin