Torsdagen den 28 februari 2013

Tre kvinnliga höjdare på Trollhättan-Vänersborgs flygplats

Resebranschen kan skryta med större jämställdhet på ledningsnivå än det genomsnittliga svenska företaget. Travel News har genomfört en stor kartläggning över jämställdheten i ledningsgrupperna hos de 35 största reseföretagen i Sverige. Glädjande nog är hela 45 procent av medlemmarna i dessa ledningsgrupper kvinnor. Det är en betydande ökning jämfört med en liknande kartläggning som genomfördes för drygt fem år sedan. För flyget ser det däremot generellt sett sämre ut med färre kvinnor i ledningen.

– Undantaget från statistiken är Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Här har vi kvinnor på chefstjänster, säger Anna Nilsson, COO, Chief Operating Officer för Golden Air. Anna Nilsson utgör, tillsammans med Anna Råhnängen, VD för det kommunala bolaget Fyrstads Flygplats AB och Helén Åberg som leder arbetet i flygledartornet, ledarstaben på flygplatsen.
– Här är det kvinnor som sitter vid spakarna, säger Anna Nilsson.

Golden Air, med bas i Trollhättan/Vänersborg, drivs sedan årsskiftet i Sverigeflygs regi men har valt att behålla det inarbetade namnet Golden Air. Bolaget är ett av få flygbolag i Sverige som under 20 år bedrivit en lönsam flygverksamhet.

– Vi arbetar med att utveckla flyget i regionen samtidigt som vi är noga med att behålla de posititiva delarna som linjen har idag. Sverigeflyg har "Sveriges nöjdaste kunder" inom inrikesflyg, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 och 2011. Det blir en angenäm utmaning att se till att vi behåller den utmärkelsen, säger Anna Nilsson.

Linjen Trollhättan-Vänersborg – Stockholm Bromma har under det senaste året haft 40 000 passagerare, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med året innan.

Pressmeddelande från: Golden Air