Torsdagen den 14 februari 2013

photo credit: Elbilforeningen via photopin cc

11 procent miljöbilar i Götene

Vid utgången av 2012 var 10,7 procent av alla personbilar i Götene miljöbilar. Föregående år var andelen miljöbilar i kommunen 8,5 procent. Bland de nyregistrerade bilarna i Götene under året var andelen hela 36,8 procent. Det framgår av ny officiell statistik från Trafikanalys som omfattar fordon i landets alla län och kommuner.

- Varje miljöbil bidrar till att minska trafikens klimatpåverkan, men fortfarande drivs 94,6 procent av bilarna i Götene med bensin och diesel. Det är långt till målet om en fossilfri fordonstrafik, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Andelen miljöbilar varierar kraftigt mellan de svenska kommunerna. Landets högsta andel hade Solna med 27,0 procent, medan Dorotea hade den lägsta andelen på 3,0 procent. I landet som helhet var andelen 13,4 procent.

Vid utgången av 2012 fanns totalt 7 388 personbilar registrerade i Götene. Av dessa var 791 miljöbilar, vilket motsvarar en andel på 10,7 procent.

Några fakta om bilparken i Götene vid utgången av 2012:

  • Andelen bilar som bara kan köras på bensin uppgick till 75,5 procent
  • Andelen bilar som bara kan köras på diesel uppgick till 19,0 procent
  • Andelen bilar som kan köras på etanolbränslet E85 uppgick till 4,7 procent
  • Andelen bilar som kan köras på fordonsgas uppgick till 0,4 procent
  • Andelen övriga bilar (elbilar och andra hybrider) uppgick till 0,3 procent
Miljöbilar utgörs av särskilt bränslesnåla bensin- och dieselbilar samt huvuddelen av övriga biltyper, enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafikskattelagen 2006:227. Sedan den 1 januari 2013 gäller en ny definition för miljöbilar.

- Bland bilarna som bara kan köras på fossila drivmedel ökar andelen som drivs med diesel. Det minskar koldioxidutsläppen eftersom en dieselbil släpper ut cirka 20 procent mindre än motsvarande bensinbil per kilometer. Effekterna av en ökad andel miljöbilar och dieselbilar motverkas dock till viss del av att antalet personbilar stadigt ökar, säger Anette Myhr.

Pressmeddelande från: Trafikanalys