- Fredag 12 november 2010 -

Unik rekonstruktion av trofékrönet på Skoklosters slott- ett halvt ton magnifikt hantverk invigt

Nio meter brett och fem meter högt är det nytillverkade trofékrönet på Skoklosters slott söder om Uppsala. Den mycket speciella ekskulpturen från mitten av 1600-talet har plockats ner, krönets femtiotal handsnidade delar har kopierats, saknade delar har rekonstruerats och nya har tillverkats – allt med traditionella metoder och material. Idag förklarade Statens fastighetsverks generaldirektör Thomas Norell den nytillverkade kopian som pryder taket 28 meter ovan mark, för invigd

Trofékrönet, som i över 350 år har prytt slottet, väger över ett halvt ton och är en sammanställning av romerska vapen och krigssymboler som skulle visa makt och framgång. När rekonstruktionsarbetet påbörjades 2006 var skulpturen illa åtgången. Statens fastighetsverk, som förvaltar Skoklosters slott, lät en träkonservator och bildhuggare göra en kopia av originalskulpturen.- Det har varit ett mycket spännande arbete att följa, säger Per Nelander, förvaltare på Statens fastighetsverk. Trofékrön i trä är väldigt sällsynta, både i Sverige och internationellt. Övriga kända trofékrön som vi kan jämföra med är gjorda i sten. I kombination med arbetsmetoder och materialval är det här en unik företeelse. Vi är stolta över att Skoklosters slott nu har den här rekonstruktionen, en exakt kopia av originalet som dessutom bygger på ett fantastiskt hantverk.

Mejslar och sågar som på 1600-talet

Det nytillverkade trofékrönet består av massiv ek, precis som originalet. Eken är hämtad från Roslagen. Alla delar i den gamla skulpturen har bit för bit kopierats, saknade delar har träkonservator och bildhuggare Felix Ginzburg lyckats rekonstruera utifrån gamla fotografier. Lager för lager har han mejslat fram detaljer med samma typ av verktyg som användes då de skapades för cirka 350 år sedan. Men det finns också nya inslag i skulpturen, bronsskruvar ersätter järnspik eftersom de tål garvsyran i ekvirket bättre. Avslutningsvis har trofékrönet, precis som förlagan, målats med tre lager linoljefärg i guldockra.- Skoklosters slott har ett stort värde för vårt gemensamma kulturarv. Genom att som i det här fallet använda oss av traditionella renoveringsmetoder bidrar vi även till att hantverkskunnandet hålls levande, säger Thomas Norell, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Fakta Skoklosters slott

Skoklosters slott uppfördes i mitten av 1600-talet som en praktfull representationsbostad åt greve Carl Gustaf Wrangel. Slottet ligger på Skohalvön i Mälaren, på vägen mellan Stockholm och Enköping. Det är idag ett av världens främsta museer för 1600-talets kultur, ett unikt barockslott i Sverige och Europa med sitt historiska samband mellan byggnad och samlingar. Här finns föremål som befunnit sig på samma plats sedan slottet byggdes. Skoklosters slott är en del av vårt gemensamma kulturarv och ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk.


Pressmeddelande från: Statens Fastighetsverk