2000-02-28 till 2000-03-05

000305 Uthyrningsstugor i Spiken
Planen med att bygga 20 uthyrningsstugor i Spiken på Kållandsö fortskrider, ett tag verkade det som om projektet inte skulle bli av då byggadsnämnden ville begränsa stugorna till 30 kvadratmeter, vilket inte var så intressant för det företag som står för projektet. Nu har dock byggnadsnämnden ändrat sig i frågan och ingen särskild begränsning i storlek har angivits, bara att det skall vara mindre uthyrningsstugor som inte får likna sjöbodar som finns på västkusten, utan de måste passa in i omgivningen. Det aktuella området ligger väster om själva Spikens fiskeläger, det är runt den nu igenväxta viken som stugorna skall byggas. Det kommer även att anläggas en promenadstig runt viken och, så stugorna kommer inte att ligga i direkt anslutning till vattnet. Planer finns på att röja upp vassen i viken som annars snart växer igen helt.

000305 Vägverket håller samrådsmöte i Falkängen
Det hålls allt för hög hastighet vid infarten till Hällekis från Forshems hållet, det har påtalats under lång tid, och nu håller Vägverket på med en förstudie om hur man skall gå till väga för att komma till rätta med problemet. Man planerar att anlägga en eller två refuger vid korsningen Sjöråsvägen - Stakes väg, samt även bygga en cykel- och gångbana i det aktuella området. För att Hällekisborna skall få säga sin mening om de planerade åtgärderna så kommer Vägverket på måndag att hålla ett samrådsmöte i Falkängen.

000305 Detaljplan för Husaby
Någon "Port till Kinnekulle" blev det inte av denna gången, det stupade på att man inte fick ihop tillräckligt med kapital, och det har även verkat som det inte finns tillräckligt med folkligt stöd för ett sådant projekt. Men en ny detaljplan har i alla fall tagits fram som gör att det i framtiden finns möjlighet att uppföra anläggningen. Politikerna i kommunen har nu godkänt denna detaljplan då den möjlig gör byggnation i framtiden.

000304 Vaccinationsskyddet är dåligt
Vaccination av barn mot tuberkulos slutade man med 1975 i landet, nu har tuberkulosfallen ökat i Europa och flera har även insjuknat i Sverige. Nu utfärdas en varning från en smittskyddsläkare på Kärnsjukhuset i Skövde, att de som inte är vaccinerade mot tuberkulos och skall börja arbeta inom vården bör göra detta för att vara på den säkra sidan.

000304 Regionala pengar till feriepraktik för gymnasieungdomar
Regionen satsar 10 miljoner kr på feriepraktik för gymnasieungdomar Västra Götalandsregionen kommer i sommar att satsa 10 miljoner kronor på feriepraktik för gymnasieungdomar födda 1980-1983. Detta för att ge dom möjlighet till medvetna yrkesval och att ge kunskaper om regionens verksamheter.
 - De flesta platserna kommer att finnas inom vården, men det kommer också att finnas andra yrken att pröva på. Platserna, runt 700, kommer att fördelas genom lottning. Intresserade kan få ytterligare information på regionens hemsida, www.vgregion.se.

000304 Gratis bussresor till Skaraborgarna
Nu skall Skaraborgarna få åka buss gratis, det är Västtrafik som gör en drive för att locka folk att åka kollektivt. Alla hushåll kommer att få ett busskort som gäller under en vecka i slutet av mars eller i mitten av april.

000304 Mer anställda vid Arla
När nu Arla går samman med danska MD Foods kommer troligen osttillverkningen att centraliseras till Götene. Detta skulle medföra att de nu 600 anställda vid Arla i Götene kommer att utökas med ytterligare 400 nyanställda.

000304 Fridlysning av liljekonvalj upphör
Nu kommer man att kunna plocka liljekonvalj, vårlök och viol, då fridlysnings skyddet från 13 förut fridlysta växter tas bort i Västra Götaland. Idegran och murgröna ingår i de 15 nya arter som länsstyrelsen istället föreslår skall fridlysas.

000303 Bedrövlig vägstandard
Under många år har delar av vägsträckan mellan Österplana och Kinne-Kleva varit i mycket dåligt skick, särskilt på vårkanten när tjällossningen sätter igång. Men i år ser det ut att slå alla rekord, redan nu är vägen så dålig att den knappt kan betecknas som åkbar väg längre, stora hål och mycket löst grus på vägbanan på ett flertal ställen gör vägen i det närmaste ofarbar, och utsätter bilarna för stora påfrestningar och skador.
 - Denna väg är i väldigt stort behov av en omfattande renovering, och det snart, om den inte helt skall förstöras och inte längre skall kunna användas till biltrafik.

000303 Bygdegård söker bidrag
Holmestad bygdegård söker ekonomiskt bidrag hos barn- och ungdomsnämnden i Götene kommun för att rusta upp bygdegården och höja attraktionsvärdet. Man skall rusta upp köket och göra en allmän uppfräschning och viss målning av de övriga lokalerna.

000303 Bredband diskuterades i fullmäktige
Bredband var ett av ämnena som togs på kommunfullmäktiges sammanträde i måndags. En samverkan med grannkommunerna i bredbandsutbyggnaden förespråkades, och att kommunen måste vara med och ta initiativ i frågan. Den utredning i detta ämne som tidigare beslutats håller nu på att göra en marknadsundersökning för att ta reda på vad det skulle kosta med en bredbandsutbyggnad i kommunen.
 - Uppskattningsvis kommer det att gå på ca 30 miljoner kronor att bara förse alla i Götene tätort med tekniken, men då alla i kommunen måste ges samma möjlighet blir kostnaden betydligt högre.
 - En parentes i sammanhanget är att ett samarbete mellan Telia, 17 dala-kommuner, EU, KK-stiftelsen och Länsstyrelsen ger 70 % av alla invånare tillgång till bredbandstekniken via ADSL och ATM, till en kostnad av 200 kr i månaden, resterande del av befolkningen skall kunna ansluta sig via radiolänk eller satellit.

000303 Ingen sammanslagning av kommuner
Kommunfullmäktige avslog i måndags den motion som där moderaterna förespråkade en utredning om en sammanslagning av Götene och Lidköpings kommuner. Fullmäktige menade att det idag redan finns ett bra samarbete med grannkommunerna

000303 Hovby sålt
Lidköpings kommun har nu köpt Hovby flygplats av försvaret för 8,5 miljoner kronor, 6 miljoner var priset från början men höjdes senare till det dubbla, och kom till slut att hamna på en mellannivå, ett pris som kommunen är nöjd med.
 - För detta pris får man ett markområde på 264 hektar i vilket ingår 75 hektar skog och 55 hektar jordbruksmark, samt diverse utrustning för ca 2 miljoner kronor. Den första juli tar kommunen över flygplatsen som skall miljöprövas och godkännas för civiltrafik, detta kan kosta upp emot 10 miljoner i investeringar innan man når dit.
 - Men den sammanlagda summan är liten i förhållande till vad det skulle kostat att anlägga en helt ny flygplats, som skulle gått loss på minst 150 miljoner kronor. Vad sen framtiden bär i sitt sköte för Hovbys del finns idag endast i spekulations stadiet, men det går inte att förneka att utvecklingsmöjligheterna är många, och det finns olika inriktningar på verksamhet som kan vara intressanta framöver.

000302 Det finns hopp
Efter avslutat nattpass och på väg hem nu på morgonen fick man till sin förvåning se att himmeln började rodna i öster, då det var klart väder för en gångs skull såg man vid denna tiden på morgonen för första gången gryningen denna vår. Och fast temperaturen låg runt nollan och den för denna vinter ständiga blåsten inte hade avtagit, så fick man en lite försmak av vad som finns att vänta - vintern håller på att ge vika, den mörka årstiden är på väg att ta slut, och vi kan åter få skåda ljuset.

000302 NLT Skaraborgs största tidning
Tidningsstatistik AB offentliggjorde i går sina mätningar, där visar det att NLT med en upplaga på 26 100 ex ligger först i den Skaraborgska tidningstoppen, och man har ökat sin upplaga med 200 ex under 1999. Men de fyra tidningar som bildar gruppen Västgöta-Tidningar, Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet, Skaraborgs Läns tidning och Skövde Nyheter, har under samma period tappat 1200 ex och ligger nu på 27 000 ex tillsammans.  - NLT har funderingar på att göra vissa förändringar av tidningen och eventuellt följa trenden och profilera sig på Nätet. Det verkar dock vara en trend att Nätversionen av tidningarna stjäl läsare av pappersvarianten, Aftonbladet och Expressen har drabbats av detta.
 - Hällekis Kuriren får väl passa på att gratulera NLT till den ökade upplagan och ge ett tips som nog skulle öka upplagan ett snäpp till, byt till kvällstidnings format på tidningen, den är för stor tycker många, en del övergav SKLT när de gick ifrån detta mindre och behändigare format.

000302 Vägverket har samrådsmöte i Hällekis
Måndagen den 6 mars kommer vägverket att anordna ett samrådsmöte i Falkängen i Hällekis, klockan 18.30. Vägverket håller på med en förstudie av en refug och en gång- och cykelbana på väg 2727. Man kommer att informera om frågans handläggning och förslag på åtgärder som skall göras.

000302 Stenkastning i Götene
Under den gångna helgen och i början av denna veckan utfördes ett flertal inbrott och inbrottsförsök mot ett flertal affärer i Götene. Tjuven eller tjuvarna har i samtliga fall använt sig av stenar för att krossa fönster för att komma in i butikerna. Bytet blev ciggaretter till ett värde av några tusen kronor. De stenkastande tjuvarna är fortfarande på fri fot.

000302 Befolkningsminskning runt Kullen
En liten minskning kan ses bland befolkningen i församlingarna som ligger i Kinnekulles omedelbara närhet, om man läser statistiken från Statistiska Centalbyrån. De tre församlingarna Öster-, Medel- och Västerplana hade under 1999 minskat med 11 personer sammanlagt, och den totala befolkningsmängden i de tre församlingarna uppgår nu till 1200 personer. Balansen mellan in- och utflyttning är relativt jämn, men med bara 8 födda under året och 27 avlidna hamnar man oundvikligt på minussidan.

000301 Lokförarna slutar
Den 13 juni i år kommer det privatägda BK Tåg ta över trafiken på Kinnekullebanan, men de tolv lokförarna kommer inte att stanna kvar, utan väljer att fortsätta i SJ's tjänst, och blir placerade någon annan stans i Västsverige.
 - BK Tåg lovar ändå att detta inte skall inverka på tågtrafiken i sommar, utan allt kommer att flyta på som vanligt. En av anledningarna till att lokförarna stannar kvar hos SJ är att dom då kan gå i pension vid 60-års ålder i stället för 65 som det hade blivit om man gått över till BK Tåg.

000301 Se och göra runt Kullen
Hällekis Kuriren skall gör ett försök att sätta ihop en egen evenemangslista om vad Kinnekulle har att erbjuda när det gäller olika evenemang och tillställningar som man kan besöka i sommar, eller olika ställen som har något att erbjuda i första hand hitresta turister. Om ni har något att erbjuda sommarens Kinnekulle turister (och alla andra förstås) så kan ni få en gratis annonsplats på ett par rader på denna sidan i Hällekis Kuriren.

000301 Norrmän köper lägenheter i Götene
Efter visningen i helgen av lägenheterna på Vikingagatan i Götene, beslutade sig ett antal norrmän att köpa sig en lägenhet, 23 av de totalt 78 lägenheterna såldes.

000229 Hus på Skagen brann ner till grunden
I morse vid halv sex tiden utbröt en brand i ett äldre boningshus strax norr om det gamla missionshuset på Skagen, mellan Gössäter och Österplana. Räddningstjänsten kunde inte rädda det övertända huset, som brann ner till grunden. Efter en första teknisk undersökning konstaterades det att en person innebrändes, man befarar att det rör sig om en äldre kvinna, men ingen identifiering har ännu gjorts. Under dagen har Räddningstjänsten arbetat med eftersläckningsarbete.

000229 Vägen till Husaby
Vägen till Husaby, sommarens stora teaterhändelse på Kinnekulle, spelas runt midsommar invid Husaby kyrka och borgruinen. Det är nu sju år sedan Sagan om Husaby med stor framgång uppfördes vid biskopsborgens ruin. Då liksom nu är Leif Olson författare och regissör.

000229 Inbrott på restaurang
Kontanter och rikskuponger till ett värde av 80 000 kronor stals vid ett inbrott i Lidköping, under den gångna helgen. Det var restaurang Milano som fick ett dokumentskåp sprängt och länsat. Polisen gör nu en teknisk undersökning av brottsplatsen.

000229 Kommunen köper Källbyvilla
För att säkra ett markområde i Källby för eventuellt framtida industriändamål, köper nu Götene kommun den villa som under förra sommaren brandskadades. Villan ligger i närheten av Källbykorset mot Lidköping. Kommunen köper fastigheten för den symboliska summan av en krona, men man åtar sig också att göra iordning tomten, vilket kommer att kosta runt 100 000 kronor.

000229 Kommunens hemsida
Götene kommun skall inom det närmaste framtiden fräscha upp sin hemsida, och försöka lägga till lite mer länkar till bl.a. kommunalt intressanta sidor på Nätet.

000229 Utställning om Vänern i Centrumhuset
Vänermuseet och Vänerns vattenvårdsförbund har producerat en utställning kallad ''Livet i Vänern''. Denna vandringsutställning belyser Vänerns miljötillstånd i bild och text, samt informerar om alla de miljöprojekt som håller på att genomföras av de kommuner som ligger runt Vänern. Fram till fredagen den 3 mars kan man besöka utställningen, som finns i foajén till Centrumhuset i Götene.

000228 Inventering av PCB
Kommunen deltar i ett projekt för att inventera förekomsten av PCB i fogmassor i olika fastigheter i kommunen. Information kommer inom den närmaste framtiden att skickas ut till berörda fastighetsägare, som kan ligga i riskzonen med hus som byggdes mellan åren 1956 och 1973. Fogmassan får som mest innehålla 500 milligram PCB per kilo, sameringen av PCB kostar sen ca 5000 kronor kilot.

000228 Pengar till trafiksäkerhet
Regionen satsar 640 000 kronor i ett projekt angående trafiksäkerhet, tillsammans med Vägverket och kommunerna. Detta projekt är en del i den så kallade Nollvisionen och pengarna skall bl.a. användas till utbildning om trafiksäkerhet.

000228 Regionala pengar till projekt
Ett projekt som skall locka utländskt kapital och kunnande till landet kommer att stödjas av Västra Götalands regionen med 710 000 kronor i år. Man skall först och främst främja utländska investeringar inom livsmedel, träförädling, biltillverkning och sjukvård.

000228 Skaga stavkyrka byggs upp på nytt
I veckan togs beslutet i Undenäs kyrkoråd att Skaga kyrka skall byggas upp på nytt, efter att ha totalförstörts av en brand den 2 januari i år. Arbetet med återuppbyggnaden kommer att ta lång tid, troligen flera år, då det är en speciell teknik för att bygga en stavkyrka. Många har hört av sig för att hjälpa till med byggandet på något sätt.

000228 Miljöcertifikat
Skogsbruket kan hota både djur- och växtarter, och det bästa sättet för att skydda dessa är en miljöcertifiering. Flera av landets kommuner har cerifierat sig, och nu vill inte Götene komun vara sämre. Det är Folkpartiet som föreslår att man skall FSC certifiera kommunens skogsbruk. (FSC= Forest Stewardship Council)

000228 I väntan på bredband
En fråga angående hur långt man kommit i kommunen när det gäller bredbandsuppkopplig ställdes till kommunfullmäktiges ledamöter på ett möte i måndags. Frågeställaren tycker det är viktigt att det finns möjlighet till snabba dataförbindelser för såväl företag som privatpersoner. Han undrade vad som gjorts i frågan och vilka möjligheter som finns, och hur länge det skall dröja innan Götene får tillgång till bredband.