««  Tillbaka till ettan     ««  Till nyhetsarkivet  

000711
Gamla vattentornet i Lidköping

Nu under sommaren, fram till den 6 augusti, så har man chans att beskåda Lidköping från ovan. Det är det gamla vattentornet som har öppnat för besökare, 10 kronor får man avlägga i avgift om man vill knalla alla trappstegen upp till toppen av tornet och skåda utsikten.

Om två år fyller tornet 100 år, det byggdes mellan 1899 och 1902, arkitekt var Ernst Torulf som skapade vattentornet som till utseende är likt ett högt borgtorn.

Som vattentorn tjänstade det fram till år 1965 då det ersattes av ett nytt i Lidåkersområdet.

Det är byggt av Kinnekullekalksten som man tagit från Råbäcks stenhuggeri, deras genom tiderna största leverans, som omfattade 920 ton sten.

Längst ner i botten finns 1156 träpålar neddrivna till berggrunden, där på vilar ett betongfondament som utgör själva grundplattan.

Från markplanet leder en spiraltrappa med 164 steg upp till själva vattencisternen, som är konstruerad av ihopnitade järnplåtar. Idag har man tagit upp ett hål i botten av den, samt gjort en ny ståltrappa med 64 steg som leder upp till det översta bjälklagret.

I kort trätrappa leder sen upp och ut på taket på vattentornet, man är då 48 meter över markytan och har en vidunderlig utsikt över staden och bort mot Kinnekulle.

Lidköpings kommun har under de senaste tio åren kostat på en hel del pengar för att reparera tornet så att det skall komma till användning. Genom åren har det funnits olika planer och funderingar på vad man skulle kunna göra av tornet, bl.a. har det föreslagits att man skulle inrätta bostäder i tornet, de skulle blivit lite unika eftersom de i så fall skulle fått svängda väggar, men det blev inget av med det projektet.

 

 

 

 

 

  hällekiskuriren.nu - Lokaltidning för Hällekis och Kinnekullebygden -