Skultorpstunneln i Skövde blev Årets Bygge

Den NCC-byggda Skultorpstunneln på riksväg 26 i Skövde kommun har utsetts till en av vinnarna för 2005 i byggbranschens prestigetävling Årets Byggen.

NCC och Vägverket kandiderade gemensamt med projektet, som är en del i utbyggnaden av den nya sträckningen för riksväg 26 öster om Skultorp. Den 560 meter långa tunneln passerar under Skaraborgs Regemente P4:s övningsområde och invigdes för trafik den 1 oktober 2005.

Såväl estetik som säkerhet har stått i fokus vid utformningen av tunneln. Den tyska arkitektfirman Jux Gruppe har utarbetat ett gestaltningsprogram som bland annat inneburit en avancerad formsättning av tunnelmynningarna med mjuka linjer, färgglada detaljer och effektbelysning. Ett system med automatiskt brandlarm är installerat liksom kameror som övervakas av TIC (Trafikinformationscentral) i Göteborg. De bägge tunnelrören förbinds med två utrymningsdörrar i mellanväggen, där även brandsläckare och nödtelefoner finns.

Tunnelbygget bjöd på många utmaningar, både ur teknik- och miljösynpunkt. Bland annat blev det nödvändigt att utföra en temporär grundvattensänkning – något som kunde ha påverkat intilliggande sjöar. Genom ett väl utarbetat miljöprogram kunde dock NCC minimera grundvattensänkningen i omfattning och tid.

I kombination med en rad innovativa lösningar, samt en god gemensam riskhantering, uppnåddes ett högkvalitativt slutresultat inom fastställda kostnads- och tidsramar. För juryns motivering och ytterligare information om Årets Byggen, besök gärna www.byggindustrin.se.

Pressmeddelande från: NCC
Artikeln publicerad: 060428


Copyright © Hällekis Kuriren, Duhagsvägen 1E, SE-53374 Hällekis, SWEDEN
Phone: +46 (0)510 540 022, Fax: +46 (0)510 540 022, Mobile: +46 (0)70 208 43 52, Mail: info@hallekis.com