Chansa inte i korsningen bilväg - järnväg!

Den 10 februari startade Banverket en kampanj i Västsverige för att uppmärksamma bilförare på riskerna vid järnvägskorsningar. Fram till den 6 april kommer en informationsfilm att visas på SF: s biografer i Göteborg, Trollhättan och Karlstad.

Informationsfilmen, som handlar om riskerna vid plankorsningar, där väg korsar järnväg, är en del i en årslång kampanj för att minska antalet tillbud och olyckor. Bakgrunden är att antalet tillbud vid plankorsningar ökat markant de senaste åren. Ofta handlar det om att bilförare chansar och försöker hinna över spåren när bommen är på väg ned.

- Lokföraren har ingen möjlighet att stanna tåget om en vägtrafikant inte respekterar vägskyddet i en plankorsning, säger Banverkets trafiksäkerhetssamordnare Carl-Axel Riegnell. Tågens bromssträckor är mellan 1 000 meter och 2 500 meter långa, att jämföra med en personbils bromssträcka som är cirka 40 meter från 100 km/timmen till stillastående.

För att förhindra den här typen av tillbud arbetar Banverket över hela landet ständigt med att bygga bort plankorsningar.

Fakta

År 2005 inträffade i Västra Götalands län och Värmland, 140 tillbud vid plankorsningar och sex olyckor - ingen med dödlig utgång. Året innan, 2004, inträffade 115 tillbud.

I hela Västra banregionen stängdes eller slopades 23 plankorsningar under 2005. Sex stycken fick ökat skydd. Under 2006 planeras 18 plankorsningar att byggas bort och åtta att få ökat skydd.

Pressmeddelande från: Banverket
Artikeln publicerad: 060212


Copyright © Hällekis Kuriren, Duhagsvägen 1E, SE-53374 Hällekis, SWEDEN
Phone: +46 (0)510 540 022, Fax: +46 (0)510 540 022, Mobile: +46 (0)70 208 43 52, Mail: info@hallekis.com