Senaste rubrikerna
In/utrikes/IT-nyheter
Nyhetsarkiv
Insändare
Miljörutan
Väder - Götene
Soltider (SMHI)
Köp & Sälj
Tavlan - annonser
Idéplanket
Webbfrågan
Veckans bild
Länkar
Skolmat - Götene
Dagens namn
Vintips
Sök i HK
Om


Uppehåll av underhåll på Karlsborgsbanan på sträckan Tibro-Karlsborg

Banverket har, med stöd i 7 § Förordningen om statens spåranläggning, beslutat att upphöra med underhållet på sträckan Tibro-Karlsborg. Beslutet verkställs genom att stoppbock sätts upp öster om Tibro bangård i samband med tidtabellsskiftet 2003-06-14. Banverkets beslut kan inte överklagas.

Västra banregionen har utrett förutsättningarna för uppehåll av underhållet på järnvägen Tibro-Karlsborg inom Västra Götalands län i enlighet med gällande rutiner. Banverkets marknadsundersökning visar att det saknas presumtivt underlag för godstransporter på delsträckan Tibro-Karlsborg och att det därför inte är samhällsekonomiskt motiverat att sträckan fortsättningsvis är driftsatt och upplåten för trafik.

Beslutet om uppehåll av underhållet är det första steget i nedläggnings-processen. Tidigast tre år efter det att beslut om uppehåll av underhåll är fattat kan frågan om nedläggning aktualiseras.

Beslutshandlingen finns tillgänglig på Banverkets hemsida www.banverket.se.

Pressmeddelande från Banverket

[2003-04-14]Copyright © Hällekis Kuriren, Lövängsvägen 15, SE-53374 Hällekis, SWEDEN
Phone: +46 (0)510 540 022, Fax: +46 (0)510 540 022, Mobile: +46 (0)70 208 43 52, Mail: info@hallekis.com